Styrelsen

Kontakter

Ordförande:

Dag Gagner

070-376 99 55

dag.colliegagner@telia.com

Sekreterare:

Anneli Hultén Åkerlund

Prästbordet 313

872 98 Noraström

073-3914885

cockerqueenskennel@gmail.com

Kassör:

Ann-Charlotte Sandelin Jonsson

familyjonsson@outlook.com

0611-167 54

Mellersta norra la postgiro 410 72 49-7

Ledamot:

Margaretha Carlsson

0692-100 80, 070-6510034

fancymore.mc@gmail.com

Revisor:

Anette Nyström

070-3085404

anette.nystrom@sundsvall.se