Statuter

Statuter Mellersta Norra Lokalområde SCK

Bästa utställningscollie instiftat 1992

Aktivitetspokalen instiftat 2013

1. Priset skall vandra i 5 år, därefter tillfaller det den som har flest inteckningar.

Skulle två eller flera ha lika antal inteckningar tillfaller Vandringspriset den som

har högst sammanlagda poäng.

2. Endast medlemmar i Mellersta Norra Lokalområde äger rätt att tävla om priset.

3. En medlem kan tävla med flera hundar, men varje ekipage räknas för sig.

4. De som önskar tävla om priset skall själv räkna ihop och skicka in de resultat

den vill åberopa med angivande av utställning, tävling, plats, domare och

datum.

5. De fem bästa resultaten under året räknas.

Bästa utställningscollie

Cert, R-Cert, CK 1 p
SCK, Cert, R-Cert, Ck 2 p

Nordic Cert 1 p

Nordic R- Cert 1 p
Cacib 2 p
R-Cacib 1 p
Bh- och Btkl -1 5 p
Bh- och Btkl -2 4 p
Bh- och Btkl -3 3 p
Bh- och Btkl -4 2 p
BIR 4 p
BIM 2 p
SCK, BIR 6 p
SCK, BIM 4 p
SBK utställning
BIG (BIS) -1 12 p
BIG (BIS) -2 11 p
BIG (BIS) -3 10 p
BIG (BIS) -4 9 p
SKK utställning
BIG (BIS) -1 18 p
BIG (BIS) -2 17 p
BIG (BIS) -3 16 p
BIG (BIS) -4 15 p

Aktivitetspokalen

5 poäng för varje officiell aktivitet ekipaget deltar på bruks-, lydnads-, viltspårsprov, rallylydnad, vallning, agility, nosework, etc.

OBS! Officiella resultat

Denna pokal ersätter Bästa Brukscollie och Bästa Lydnads & Agilitycollie.

För att motivera våra medlemmar till att aktivera sin/sina hundar på många olika sätt.