Nyheter

25/11-2016

Hade du inte möjlighet att delta på Svenska Kennelklubbens informationsträff den 19 november om deras förslag till organisationsförändring?

På brukshundklubben.se finns de två artiklar om förslaget som tidigare publicerats i tidningen Hundsport. För mer information om förslaget, kontakta Svenska Kennelklubben (SKK).

Brukshundklubben hade fått information från SKK att informationsmaterial skulle skickas ut i förväg till de som anmälde sig till informationsträffarna men så har tydligen inte skett.

SBK-förbundet har således inget förslag att sprida.

 

Lämna dina/era synpunkter

Förbundet förstår att det är svårt att få en helhetsuppfattning kring förslaget och dess konsekvenser, bland annat i och med tidsramen och den information som hittills har förmedlats.

Förbundsstyrelsen vill ändå uppmana medlemmar och de olika delarna inom vår organisation att ta chansen att lämna in idéer, synpunkter och/eller reflektioner på den informationen som finns tillgänglig, se det som en möjlighet att bidra.

Det skulle ge förbundet ytterligare input att ta med i sina pågående konsekvensanalyser.

 

På direktlänken www.brukshundklubben.se/SKK-organisationsutredning presenteras kontinuerligt information om det pågående arbetet med organisationsutredningen inom Svenska Brukshundklubben.

27/9 -2016

Lite bilder under aktiviteter

22/9-2016

Kullinformatör uppdaterad