MH-MT

MH & MT

LA arrangerar mentalbeskrivningar (MH), mentaltester (MT), och exteriörbeskrivningar efter behov. Anmäl ditt intresse till Meta,

tel: 070-6510034, 0690-100 80 eller

maila fancymore.mc@gmail.com

Bestämmelser och anvisningar till MH & MT

Anmälningsavgifter:

MH 600 kr
MT 600 kr
Exteriör 150 kr

inbetalas på pg: 410 72 49- 7 SCK Mellersta Norra LA,

senast tre veckor före arrangemanget.

MH – Deltagande hunds ägare/förare ska vara medlem i klubb inom SKK-organisationen. För ägare/förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i

av SKK erkänd utländsk kennelklubb, alternativt medlemskap.